New treatment strategy for ovarian cancer with a BRCA gene mutation
Tadahiro Shoji, Kotoka Kikuchi, Hayato Kogita, Nanako Jonai, Hidetoshi Tomabechi, Akiko Kudoh, Eriko Takatori, Takayuki Nagasawa, Masahiro Kagabu, Tsukasa Baba
European Journal of Gynaecological Oncology . 2021, (1): 1 -9 .  DOI: 10.31083/j.ejgo.2021.01.2251